स्वामी परम

स्वामी परम

JAI GURUDEV


SWAMI PARAM

(Sri Swami Param Gyananandpuri Maharaj)


Date of birth-- 8th june,1910

father-- Sri Krishnanand Lohani

mother-- Smt.Lakshmi Devi

birth place ---Takula,Almorah

sdguru dham--- sri nangal sahib,merath(u.p)

maha nirvan--8th july,1985

mahasamadhi--Parampuri,Sasaram ,Bihar-821123

CLICK ..GURU PARAMPRA

GYANI BABU


read spiritual magazine.......

PARAM GYAN PRAKASH

PARAM GYAN PRAKASH

contact for detail....

06184-282410 // 09431988968

No comments:

Post a Comment